Call us now +977 01 5388650
        X Close
        X Close
        X Close

Services

सुचना

सुचना

अनलाइन भुक्तानी सेवाहरू

हामी Esewa र Khalti जस्ता अनलाइन भुक्तानी सेवाहरू प्रदान गर्दछौं।

अनलाइन एप सेवा

Mpassbook-अनलाइन एपमार्फत खाता पहुँच, शेष जाँच, विवरण र रिपोर्ट, र सूचनाहरूको सुविधा

बचत सेवाहरू

हामी विभिन्न बचत सेवाहरू प्रदान गर्दछौं:

अनिवार्य मासिक बचत ,व्यक्तिगत बचत,मातृत्व बचत,सेवानिवृत्ति बचत ,नारी पेवा बचत र उन्नति बचत।

ऋण सेवाहरू

हामीले प्रदान गर्ने सुविधाहरू:

सामान्य ऋण, पशुधन ऋण, परियोजना ऋण, लघु उद्यम ऋण, अनुशासन ऋण, मातृत्व ऋण, आकस्मिक ऋण र कम लागतको आवास ऋण।

एसएमएस सेवा

SMS सेवा - केन्द्र बैठक मिति र खाता शेषको सूचना दिने।

रेमिट्यान्स सेवा

खरिदकर्ताहरूका लागि शाखाबाटको रातोबाट भुक्तानी सेवा र बिना कुनै खर्चा भित्रको भेज-पठाउने रातो सेवाहरू। 

अन्य सेवाहरू

हामीले अन्य सुविधा पनि दिन्छौं ।

Quick Links

अन्तरिम वित्तीय विवरण

अन्तरिम वित्तीय विवरण अन्तरिम वित्तीय विवरण

साधारण सभा

साधारण सभा साधारण सभा साधारण सभा साधारण सभा

त्रैमासिक प्रतिवेदन

त्रैमासिक प्रतिवेदन त्रैमासिक प्रतिवेदन त्रैमासिक प्रतिवेदन

वार्षिक प्रतिवेदन

वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन